česká legislativa

                                                   ZÁKON

                                               na ochranu zvířat proti týrání

                                              246/1992 Sb.       

                                              a jeho změnyObčanský zákoník

89/2012 Sb

§ 494 


Trestní zákoník

40/209 Sb.

hlava 8  , §  302 a 303


Základním právním dokumentem, kterým je vytvořeno institucionální postavení a obsah činnosti Státní veterinární správy

 č. 166/1999, Sb. 

o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon). 

Bohužel v žádném z těchto  zákonů ani jinde není pojem množírna definován, to znamená, že Český právní řád pojem množírna nezná. Název množírna je vlastně pouze  mediální označení nevhodných podmínek chovu zvířat a špatného zacházení se zvířaty.  V roce 2020 by měl vyjít zákon o povinném čipování psů, který však také problém množíren nevyřeší. Čipování se provádí ve věku 7. týdnů a to už je většina štěňat  z množíren dávno u nového majitele. Čipování provede nový majitel a množák se stejně nedá dohledat.

Na tzv. domácí množení,  ( to znamená, mám-li doma fenu, ev. více fen  bez průkazu původu a nakryje je pes také bez průkazu původu, nejsem  nikde registrován, nikdo o mě neví , nemám  živnost ) žádný zákon v ČR  nepamatuje vůbec. Proto je velmi jednoduché , vydělat si i 100 000,- kč měsíčně a to mluvím o penězích nezdaněných !!!!! 

Blýská se u nás na lepší časy ?

ani omylem .........

kdo si chce trochu více přiblížit tuto tématiku, uvádím zde pár faktů: co vymysleli zákonodárci je označeno modře, můj komentář červeně....


Změna veterinárního zákona platná od podzimu 2017

§ 4 odst. 3 - Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen "krajská veterinární správa") nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis*), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich."

Sankce za nedodržení tohoto paragrafu jsou 

Chovatel, který nesplní oznamovací povinnost podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona (neoznámí chov pěti a více fen), se dopustí přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, a až do výše 300 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou podnikající osobu.

§ 4 odst. 3 -

tímto paragrafem zákonodárci vymysleli bič na slušné chovatele.... povinnost vyplývající z tohoto zákona se vztahuje i na feny KASTROVANÉ a STARÉ. V praxi to znamená, že pokud mám fenky z útulku ( obvykle kastrované ) k tomu mám staré  důchodkyně, které s láskou a péčí u mne dožijí a také zemřou, musím je nahlásit a tímto se VEŘEJNĚ vystavuji i se svými osobními daty na "pranýř" každému, komu se zamane...s cejchem množitele, protože takto je tato novela prezentována.

....a množáci ? ....... směšnou pokutu 20 000,- kč , která za nenahlášení hrozí, lehce "sfouknou"  jedním prodaným vrhem....pokud tedy na ně někdo omylem natrefí......a také ehm .... kdo by se chtěl veřejně přiznat, že množí ....dosud zůstávaly množírny utajené a ani tento paragraf to nezmění. Vymahatelnost těchto sankcí a řešení likvidace množíren jsou  i nadále mizivé . ( už proto, že pokud se zabývám chovem jako OSVČ nebo právnická osoba, jsem  na Státní veterinární správě  již nahlášen )


Prozatím jedinou účinnou zbraní v boji proti množírnám je

MEDIALIZACE

nikoliv zákony